Type Here to Get Search Results !

БОЖИЋНИ ПОСТ

Кад треба пред 50. псалам на јутрењи читати „Господи, помилуј“ и „Слава и ниње“?


ПИТАЊЕ: Треба ли пред 50. псалмом, на јутрењи, узимати „Господи, помилуј“ трипут, „Слава и ниње“, или се он узима непосредно, без тог увода? У овом погледу поступају различно не само поједини појци, него не бива једнако ни у нашим богословијама.


ОДГОВОР: Разноликост у поступању у појединим храмовима и богословијама не значи да одређени пропис не постоји, те да се може чинити како се коме прохте. И ово питање, мада није од првенственог значаја, нити сматрамо да нам је још само то остало да се доведе у ред па ће нам у Цркви све цветати, ипак није безначајно за једнообразност и за то да „човек Божји буде савршен“ (2 Тим. 2, 17). Зато ћемо му указати потребну пажњу.

Код појединих литургичких писаца не налазимо о томе одређени одговор. У Литургици проф. Мирковића, на свакидашњој јутрењи вели се само толико: „Иза катизама се чита покајни 50. псалам“. Исто је тако у Приручнику еп. Мелентија: „Кад певачи доврше певање сједална по другој стихологији, тада чтец чита псалам 50: Помилуј мја Боже…“. Ни код Никољског и Булгакова нема о томе ништа одређено. Скабаланович наводи само опште правило да се катизме на јутрењи узимају друкчије него на вечерњи: „На вечерњи … катизми не претходи „Господи, помилуј“, „Слава и ниње“, а то је зато што онде катизма долази непосредно иза велике јектеније“.

Према овоме, можемо извести закључак да тако треба поступити и са 50. псалмом на јутрењи. Да је овај теоријски закључак правилан, потврђује нам црквенословенски Типик, у IX глави о свакидашњој јутрењи, где стоји сасвим јасно да после другог сједална и одређеног чтенија: И воставше глагољем: Господи помилуј, трижди, Слава и ниње, псалом пјатдесјатиј. Слично налазимо и у Ирмологији. Кад се отпева „Бог Господ“ и тропари, или „Алилуја“ и Тројични: Таже стихословије псалтира и сједални по чину их. И по сих глагољем: Господи помилуј, трижди, Слава и ниње: Помилуј мја Боже… Исто овако јасно изложен налази се овај пропис у Николајевићевом Типику: „По овој (катизми), други сједалан из Октоиха, затим „Господи, помилуј“ 3, „Слава и ниње“: пс. 50“.

Према томе, одговор на постављено питање можемо овако формулисати: На свакидашњој, малој јутрењи 50. псалам треба читати са уводом: „Господи, помилуј“, трипут, „Слава и ниње“. На великој јутрењи, где овај псалам долази после Еванђеља и химне „Воскресеније Христово видјевше…“, треба га узимати непосредно, без тога увода. Исто тако, без увода треба се узимати на малој јутрењи у попразништву Васкрса, јер се пред њим чита „Воскресеније Христово…“.

Тако је, дакле, правилно, па тако треба и поступати.


Гласник, јун 1974.

Рубрика