Type Here to Get Search Results !

Радио Беседа: Лекар душе - Хришћанска психологија (14.емисија)Брачни односи у Србији

Сваки, па и најсрећнији, брак неминовно је испуњен свакодневним стресним факторима различитог интензитета и трајања. Какво је стање са брачним односима у Србији, како се они испитују, где су узроци брачних нестабилности, незадовољстава и криза у брачним односима у Србији, како се људи са комплексом супериорности и комплексом инфериорности понашају у браку, да ли је религиозност фактор који доприноси стабилности брачних односа, шта се сматра здравим партнерским односом, шта људе спречава да потраже стручну помоћ и где нам је она доступна? Ово су нека од питања на која одговара доцент др Јелена Шакотић Курбалија, са Одсека за психологију Филозофског факултета у Новом Саду.