Type Here to Get Search Results !

Света Гора - небески град: Богородичин врт (прва епизода)


Света Гора - небески град је документарни серијал у 11 епизода, који у научно - популарном кључу тематизује средишње догађаје и актере везане за настанак, развој и духовно наслеђе једине "монашке републике" на свету.


Kроз пет историјских и шест тематских епизода приказане су чворне тачке хиљадугодишње историје Свете Горе, главна обележја светогорског етоса, њени уметнички домети, упливи, перспективе, као и начин живљења њених становника.

Много више од рецидива једне минуле епохе, Света Гора је релевантан културолошки топос и данас: у контрапункту према преовлађујућој западној цивилизацији, она представља корениту другост, будући да капацитети цивилизације која је за њу одувек била парадигматична - оне византијске - падом Ромејског царства никада нису доживели своју пуну реализацију у контексту европског нововековља. А та посебност светогорске културе долази до изражаја утолико више што она адресује и неке од проблема модерности, преосмишљава их и тумачи из једне другачије, "обрнуте" перспективе.

Kао настављач византијске цивилизације, Света Гора је оставила дубоког трага на српско идентитетско формирање: од Светог Саве и Светог Симеона, она постаје окосница културног обрасца средњовековне српске државе, место настанка првих оригиналних књижевних састава на словенском језику, средиште преводилачке и дипломатске активности, а у једном тренутку је и сама била део моћног Српског царства. Тај траг је видљив и данас, и то не само кроз присуство Свете Горе као топоса у јавној свести Срба, већ и кроз разнородно стваралаштво српских културних делатника.

Универзализам искуства светогорске заједнице одувек је ишао напоредо са афирмацијом партикуларног, народносног: "светогорски комонвелт" је заједница различитих народа у којој се напоредо потврђују идентитет и другост. У контексту савременог нихилистичког погледа на свет, сведеног на индивидуализам и самоцентрираност, као и савремене глобализације, која настоји нивелисати све што је различито и разно-родно, Света Гора, својом окренутошћу ка оностраном и својим наглашавањем заједништва у "делатној љубави", уистину представља - речима Грејама Спика - "један други свет".

Уредник серијала: проф. др Микоња Kнежевић


Извор: РТС