Type Here to Get Search Results !

Нови број „Српског Сиона” (1/2023)


Обавештавамо читалачку јавност да је из штампе изашао нови број Српског Сиона (1/2023), часописа Епархије сремске. Тема броја је Породица – Црква у малом. Поред тематског садржаја у новом броју су и текстови посвећени значајним јубилејима, темама из историје Цркве, богословља, веронауке, преводи, као и хронографија Епархије сремске. 


Тема следећег броја нашег часописа је Парохија – жива Црква Христова. Аутори и преводиоци могу своје радове достављати електронским путем на електронску адресу casopissrpskision@gmail.com. Рок за достављање радова је 1. март. Молимо све ауторе да имају у виду чињеницу да наш часопис не претендује да се уклопи у оквире академски оријентисаног теолошког дискурса, већ има читалачку публику из различитих старосних група, слојева друштва и нивоа образовања. Сваки текст треба да одговара стандардима часописа. Конкретније, радови треба да буду без научног система навођења фуснота и литературе. Радови, разуме се, морају бити у складу са етичким стандардима. Што се тиче техничких карактеристика, имати у виду следеће: а) рад доставити у електронској копији Microsoft Word у doc екстензији; б) величина папира А4; маргине 2,5 цм; в) величина слова 12 pt; г) проред 1,0; д) Фонт Times New Roman. Обим укупног текста рада требало би да буде до 1.200 речи. Аутор треба да потврди да рад већ није објављиван, као и да истовремено није достављен неком другом часопису. Након пријема текста, даља процедура подразумева изјашњавање чланова уредништва о пристиглом тексту, од чијег мишљења ће зависити само објављивање.


Извор: Инфо-служба СПЦ

Рубрика