27.04.2021.

Утврђивање услова за дигитализацију Мирослављевог јеванђеља

 

На првом састанку Радне групе договорено је да ће до 12. маја бити донет закључак као и стручно упутсво, којим ће бити дефинисани услови под којима се може безбедно и без последица по културно добро извршити дигитализација Миросављевог јеванђеља. Циљ дигитализације старе и ретке књиге од  изузетног значаја јесте заштита и остваривање права на доступност  културног наслеђа јавности.


Радна група основана је 5.априла, а како је том приликом договорено, чланови Радне групе ће у складу са својим стручним надлежностима  сагледати све околности у вези са процесом дигитализације најстаријег  сачуваног српског ћириличног рукописа, са освртом на најсавременије  европске и светске праксе у овој области. По завршетку рада Радна група ће потпредседнику Владе и министру културе и информисање поднети закључак и заједничко решење.


Извор: Министарство културе