Type Here to Get Search Results !

Књиге о природи на имањима Хиландара и Светој Гори

 

У саиздаваштву Светог манастира Хиландара и Завода за заштиту природе Србије у протекле четири године објављене су три монографске публикације које приказују богатство биљног, животињског света, живе и неживе природе на имању манастира Хиландара и Свете Горе.


Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара


Овом публикацијом желели смо да наизглед супротстављене ставове науке и религије доведемо у сагласје у времену када су и научни и Божији ред природе доведени у питање. Након трогодишњег проучавања и истраживања, пред вама се налази први рукопис који описује богатство фауне водоземаца и гмизаваца на имању манастира Хиландара, и шире околине. Може се сматрати да веродостојно илуструје богатство ове групе кичмењака читавог полуострва Света Гора. Ово је прва у низу публикација којом ће Завод за заштиту природе Србије представити природне вредности овог подручја. књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Уредници: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац

Аутори: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић

Година издања: 2018.


Природна баштина Свете Горе и Хиландара


Фотомонографија „Природна баштина Хиландара и Свете Горе“ настала је као резултат четворогодишњих истраживања Завода за заштиту природе Србије простора од непроцењивог културног, историјског и духовног значаја за нашу земљу.

У публикацији је фотографијама и пратећим текстовима описано богатство живе и неживе природе имања манастира Хиландара и шире околине. Фотографије и пратећи текстови веродостојно илуструју геолошку разноврсност, биљни и животњски свет, пределе и природно богатство читавог полуострва Свете Горе.

Природа Хиландара и Свете горе представљена је кроз 311 фотографија одабраних од 3300 прикупљених фотографија које су саставни део фотодокументације Завода за заштиту природе Србије. На фотографијама су, уз текстуалне описе, приказане физичко-географске, геоморфолошке, хидрогеографске и хидрогеолошке одлике и објекти геонаслеђа поседа манастира Хиландар, биолошка разноврсност кроз приказ васкуларних биљака, шумских и зељастих облика вегетације и представника група животиња, као и живи свет приобаља Егејског мора.

Публикација уз фотографије и текст пружа информације о окружењу простора обликованог јединственим спојем природе и културне баштине Хиландара и Свете Горе.

Књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Уредник: Ненад Секулић

Аутори: Ненад Секулић, Предраг Лазаревић, Бојан Златковић, Милош Радаковић, Сава Симић, Срђан Маринчић, Растко Ајтић, Братислав Грубач, Александра Затезало, Милорад Кличковић, Данко Јовић, Владимир Николић, Владан Бједов, Зоран Стојковић, Драган Нешић и Саша Бранковић

Година издања: 2021.


Хиландар – лековито биље у Богородичном врту


Монографија „Хиландар – лековито биље у Богородичном врту” је трећа по реду публикација објављена у саиздаваштву Манастира Хиландар и Завода за заштиту природе Републике Србије.

Посвећена је истраживању природе, њених одлика и вредности, овога пута лековитом биљу на имању Манастира Хиландар. Већ нас наслов упућује на дугу традицију лечења биљем на овом светом месту. Ако се зна да је Света Гора у самом епицентру европског биодиверзитета, или биолошке разноврсности, да су истраживања флоре на овом тлу спроводили великани европске ботанике, онда је публикација наших аутора значајни и свеобухватни, богато илустровани, детаљно објашњени наставак тог рада.

Аутори су, посебно надахнути делом монаха Саве Хиландарца и чувеним Хиландарским медицинским кодексом, истражили и описали преко стотину биљних врста, што самониклих што гајених, и навели начине њихове примене у лечењу.

Аутори и уредници: Славољуб Тасић и Предраг Лазаревић

Година издања: 2021.


Извор: Хиландар

Рубрика