Type Here to Get Search Results !

Епископ Атанасије (Јевтић) - Professor emeritus Универзитета у Београду

 

Проф. др Атанасије Јевтић постао је први професор емеритус у историји Православног богословског факултета Универзитета у Београду.

Реферат Стручне комисије Православног богословског факултета Универзитета у Београду


На основу члана 67. Закона о високом образовању, члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду, као и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса а на предлог Православног богословског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је одлуку којом се проф. др Атанасију Јевтићу, редовном професору Православног богословског факултета Универзитета у Београду, у пензији, додељује звање – професор емеритус.

Православни богословски факултет доставио је, 30. јануара 2015. године, Универзитету образложени предлог да се у академској 2014/2015.години, проф. др Атанасију Јевтићу, редовном професору у пензији додели звање професор емеритус.

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. марта 2015. године, образовао је Стручну комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус у саставу: др Предраг Пузовић, редовни професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду, др Богољуб Шијаковић, редовни професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду и др Војислав Јелић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Атанасију Јевтићу дана 3. априла 2015. године.

Реферат и предлог одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду дана 29. априла 2015. године уз напомену да увид јавности траје 30 дана, односно до 29. маја 2015. године. Примедаба на реферат није било.

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у изреци ове одлуке.

На свечаној академији, која је одржана у понедељак 14. септембра 2015. године у Свечаној сали Ректората Универзитета поводом обележавања Дана Универзитета и 207 година постојања Универзитета у Београду, проф. др Атанасију Јевтићу, умировљеном епископу захумско-херцеговачком, додељено је признање professor emeritus.

Рубрика